Baineann an Coimisinéir Teanga úsáid as fianáin le go mbeidh an t-eispéireas is fearr is féidir agat ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa Pholasaí Príobháideachais seo. Cliceáil anseo má theastaíonn uait an teachtaireacht seo a bhaint.

Comhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga

D'eagraigh an Oifig Comhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga i nGaillimh, ag áireamh CGB Cumann Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Teanga, i Márta na bliana 2016, i gcomhpháirtíocht le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus Roinn na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Ba í seo an dara chomhdháil dá mhacasamhail a d'eagraigh an Oifig.

 

Tá fáil thíos ar chuir i láthair a tugadh ag an gComhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga a bhí ar siúl i mBaile Átha Cliath, Déardaoin an 23 agus Dé hAoine an 24 Bealtaine 2013.  Tá na cainteanna ar fáil sna teangacha inar tugadh iad. 

Tá grianghraif ón ócáid le fáil ar shuíomh an ghrianghrafadóra ag www.seanomainnin.com
 
Grianghraif de na Coimisinéirí Teanga agus cainteoirí eile (grianghrafadóir Colm Ó Torna).


 
Tá fáil anseo ar an gclár don Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga.  Tá nótaí eolais faoi na gcainteoirí go léir mar chuid den chlár.

Oifig an Choimisinéara Teanga; Fiontar DCU; agus Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio, Ollscoil Caerdydd, An Bhreatain Bheag a d’eagraigh an ócáid.

Tá eolas breise ar fáil ar anghaeltacht.net/CICT

 


 

Ilikecake Ltd