ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Logainmneacha

Foráiltear le hAlt 32 den Acht gur féidir leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta orduithe logainmneacha a eisiúint ag dearbhú an leagain Ghaeilge de logainmneacha. 

I gcás go bhfuil Ordú Logainmneacha i bhfeidhm, tá dualgas ar chomhlacht poiblí faoi na Rialacháin atá déanta faoi Alt 9(1) den Acht an leagan oifigiúil den logainm a shonraítear san Ordú sin a úsáid, tar éis dátaí áirithe, sna cásanna seo a leanas:

Logainmneacha Gaeltachta

Is gá úsáid a bhaint as an leagan Gaeilge den logainm Gaeltachta mar atá sé san Ordú Logainmneacha sna cásanna seo a leanas:

Tá tuilleadh eolais faoi logainmneacha ar fáil ar www.logainm.ie 

Ilikecake Ltd