Comhlachtaí Poiblí

Tá liosta de na comhlachtaí poiblí a thagann faoi scáth an Achta sa Chéad Sceideal den Acht arna leasú ag aon ordú cuí déanta ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

San áireamh ar an liosta de chomhlachtaí poiblí tá:

Ní thagann comhlachtaí príobháideacha go ginearálta faoi scáth Acht na dTeangacha Oifigiúla.