ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Fuaim

Fís

Seoladh Chumann Barra na Gaeilge

Nuacht TG4 4 Aibreán 2019

An Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na Seirbhísí Poiblí

Nuacht TG4 16 Bealtaine 2018

Agallamh leis an gCoimisinéir Teanga

BLOC TG4

Tuarascáil Bhliantúil 2016

Tuarascáil Bhliantúil 2014 27 Iúil 2015

7 Bealtaine 2014

Oscalit oifigiúil Oifig an Choimisinéara Teanga

Seán Ó Cuirreáin á cheapadh mar Choimisinéir Teanga

Fógra telifíse d'Oifig an Choimisinéara Teanga

Clibeanna

Ilikecake Ltd