ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Foirmeacha Aiseolais

Ba mhór againn aiseolas a fháil uait ar an acmhainn oideachais seo.  

Iarrtar ort na foirmeacha aiseolais a líonadh agus a sheoladh trí ríomhphost chuig eolas@coimisineir.ie nó tríd an bpost chuig Oifig an Choimisinéara Teanga, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.

Más mian leat labhairt linn maidir leis an acmhainn seo, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le Órla de Búrca, Bainisteoir Cumarsáide na hOifige seo, ar 1890 504 006.

Ilikecake Ltd