Foirmeacha Aiseolais

Ba mhór againn aiseolas a fháil uait ar an acmhainn oideachais seo.  

Iarrtar ort na foirmeacha aiseolais a líonadh agus a sheoladh trí ríomhphost chuig eolas@coimisineir.ie nó tríd an bpost chuig Oifig an Choimisinéara Teanga, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.

Más mian leat labhairt linn maidir leis an acmhainn seo, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le Órla de Búrca, Bainisteoir Cumarsáide na hOifige seo, ar 1890 504 006.